Ένθετα/ Επένθετα

Τι είναι τα οδοντικά ένθετα και επένθετα;

Στην οδοντιατρική, τα ένθετα και επένθετα θεωρούνται «Έμμεσα σφραγίσματα» που σημαίνει ότι είναι σφραγίσματα που κατασκευάζονται έξω από το στόμα σε ένα εργαστήριο και συγκολλόνται έπιτα στο δόντι.

Τα ένθετα και επένθετα χρησιμοποιούνται σε προγομφίους ή γομφίους, όταν το δόντι έχει υποστεί υπερβολική ζημιά για να αποκατασταθεί από ένα απλό σφράγισμα, αλλά όχι τόσο μεγάλη ζημιά ώστε να χρειάζεται στεφάνη(θήκη).

Η διαφορά μεταξύ ενός ένθετου από ένα επένθετο είναι η ποσότητα και το μέρος του δοντιού που καλύπτουν.

-Ένα επένθετο καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνια από ένα ένθετο και συνήθως περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φύματα του δοντιού.

-Ένα ένθετο καλύπτει μόνο την περιοχή μεταξύ των φυμάτων του δοντιού.

Τα ένθετα και επένθετα είναι κατασκευασμένα από σύγχρονα οδοντιατρικά κεραμικά υλικά ή σύνθετη ρητίνη. Ασκείται ελάχιστη παρέμβαση στην εναπομένοντα οδοντική ουσία χάρη στις εξαιρετικές συγκολητικές ιδιότητες τόσο των υλικών που κατασκευάζονται όσο και στις σύγχρονές κόλλες. Αποκαθιστούν αισθητικά και λειτουργικά το δόντι σε 2 μόνο ραντεβού.
Quality of life
© 2024 Quale Vita. All Rights Reserved. Website created by ruxbo